Logo

Overledene

Mevrouw Greta Van Vooren

Photo 571929
Woonachtig te Ledeberg (Gent) (9050, België)
Geboren te Adegem (9991, België) op zondag 30 december 1945
Overleden te Gent (9000, België) op woensdag 31 juli 2019 op 73 jarige leeftijd
Weduwe van Mijnheer Maurits Dysserinck
Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » (zondag 11 augustus 2019)
Overlijdensbericht (zondag 11 augustus 2019)