Logo

Overledene

Mevrouw Francine Staelens

Photo 622396
Woonachtig te Gent (9000, België)
Geboren te Roeselare (8800, België) op zondag 25 augustus 1929
Overleden te Gent (9000, België) op zaterdag 1 augustus 2020 op 90 jarige leeftijd
Weduwe van de heer Roland Dekeyser
Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » (zondag 2 augustus 2020)