Logo

Overledene

de heer Jean Okladnicoff

Photo 631683
Woonachtig te Ledeberg (Gent) (9050, België)
Geboren te Gent (9000, België) op zondag 21 september 1947
Overleden te Ledeberg (Gent) (9050, België) op donderdag 8 oktober 2020 op 73 jarige leeftijd
Echtgenoot van Mevrouw Annemarie, Mieke Weyn
Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » (vrijdag 9 oktober 2020)